trentse bossen

De Trentse Bossen bulken van verhalen en sporen uit het verleden. De Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog hebben een grote impact gehad op de geschiedenis van dit gebied. Militairen zijn vaak te gast geweest op de vlakbij gelegen Vliegbasis Volkel. Tijdens hun verblijf zijn zij veel in de Trentse Bossen geweest voor bijvoorbeeld hun training op de schietbaan. Benieuwd naar alle verhalen? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Bunker Zeeland

De Trentse bossen liggen ten noorden van de vliegbasis Volkel. In dit beboste gebied vind je een in oude glorie herstelde schietbaan en een oude commandobunker met het nummer 221. De bunker stamt uit de tijd van de Koude oorlog en  was gedurende deze jaren in handen van het Ministerie van Oorlog. De bunker heette in het luchtmachtjargon ‘Bunker Zeeland’, was één van een tweeling. De andere, identieke bunker, nummer 222, stond in Odiliapeel. In de bunkers werd de zend- en ontvangstapparatuur van de verkeersleiding van de vliegbasis ondergebracht. In bunker Zeeland stond de ontvangstapparatuur en in Odiliapeel stonden de zenders. Vlakbij de bunker vind je een 30 meter hoge zendmast die voor een goede ontvangst zorgde. De apparatuur voor communicatie was kwetsbaar, en naar de huidige maatstaven gemeten, groot van omvang. De bunkers boden de nodige ruimte en fysieke bescherming.

Tot 1965 is de bunker in de Trentse bossen in gebruik gebleven. De bunker heeft cultuurhistorische waarde en is in stand gehouden. De Dienst Landelijk Gebied, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft tussen 2011 en 2013 het project Omvorming Militaire Complexen uitgevoerd. Binnen dit project zijn zeven voormalige militaire complexen in Noord-Brabant omgevormd. Door de ligging van de voormalige militaire complexen hebben alle terreinen vooral een natuurlijke functie gekregen. De bunker in de Trentse Bossen dient nu voornamelijk als vleermuizenverblijf.

De Trentse Bossen

De Trentse Bossen (Trentsche Bosschen) is een langgerekt bosgebied van ongeveer 150 hectaren in de gemeente Landerd. Het bevindt zich aan de noordzijde van Vliegbasis Volkel ten oosten van het buurtschap Oventje. Het gebied is op de oude topografische kaarten herkenbaar als de Peelsche heide. Het is een droog zandgebied dat voornamelijk met grove den is beplant en inmiddels wordt omgevormd tot een gemengd bos. Het wordt doorsneden door voor het merendeel kaarsrechte paden die op een enkele plaats stervormig bij elkaar komen. Zo kennen vele omwonenden de ‘zevensprong’ en ‘vijfsprong’.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerden bombardementen uitgevoerd op de Duitse Vliegbasis in Volkel, ter voorbereiding op de Operatie Market Garden. Op diverse plekken in de Trentse bossen zijn de bomkraters nog te zien van deze luchtaanvallen in augustus en september 1944. Op de foto rechts zie je een luchtfoto uit die tijd.

De Trentse Bossen maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur, die in verbinding staat met natuurgebied De Maashorst in het westen en de bossen bij Mill in het oosten. Door gericht beheer zijn deze bossen verjongd en hebben een meer afwisselend en natuurlijker karakter gekregen. Doel van het beheer is het versterken van de van nature voorkomende flora en fauna van het bosgebied.

De Trentse Bossen wandelroute

Schietbaan Trent

Waar nu in de Trentse bossen bomen en struiken groeien, lag vroeger een schietbaan. Een vlakte met aan het einde een zandheuvel om de kogels op te vangen. Deze ‘kogelvanger’ is nog steeds zichtbaar in het bos. Er stonden vroeger ook een aantal gebouwen, waaronder een instructielokaal met gasmasker controleruimte en een timmerwerkplaats waar onder andere de schietschijven werden gemaakt.

Deze ‘schermenschietbaan’ is in 1947 aangelegd voor de mariniers van (destijds nog) Marinekamp Volkel en kwam in 1953 in beheer van de Koninklijke Luchtmacht. De schermen dienen de afzwaaiers op te vangen. Aan het begin van de schietbaan was een overdekt schietpunt met geplaatste britsen. Daarop lag de schutter als hij 200 meter moest schieten. Vlak voor de kogelvanger was de schermenkuil. Daarin zat de schijvenploeg die de schijven plaatste en het aantal treffers telde en per veldtelefoon doorgaf aan het 200 meter schietpunt. 

De schietbaan aan de Trentse dijk mocht maar van 08.00-14.00 uur worden gebruikt. Dit om de boeren in de gelegenheid te stellen de achterliggende landbouwgronden veilig te bewerken. Het kwam af en toe voor dat verdwaalde kogels over de kogelvanger vlogen. Bekend is dat dit ten minste éénmaal leidde tot de dood van een koe. Omdat het boerenland maar een beperkt deel van de dag bewerkt kon worden, werd aan de betreffende boeren een financiële vergoeding uitgekeerd. De schietbaan is tot 1991 in gebruik geweest. In dat jaar werd een moderne schietbaan op de vliegbasis geopend voor de training van het personeel.