zeeland

Zeeland, op z'n Brabants 'Zélland', is een dorp in de gemeente Landerd, gelegen in de Peel, in het noordoosten van Brabant. Aan het begin van de 20e eeuw groeide Zeeland uit tot een druk bezochte bedevaartsplaats. Hier werd de heilige Cornelius vereerd in de plaatselijke parochiekerk van de heilige Jacobus de Meerdere, midden in het dorp.

Tot 1994 was Zeeland een zelfstandige gemeente, met de hoofdkern Zeeland en een aantal buurtschappen, waarvan de Brand, Graspeel, Kreitsberg, Nabbegat, Oventje, Puttelaar, Trent, Voederheil en Zevenhuis nog te herkennen zijn. Bij de gemeentelijke herindeling in 1994 is Zeeland samengevoegd met de gemeente Schaijk tot de nieuwe gemeente Landerd. De gemeenteraad komt bij elkaar in het raadhuis van Schaijk en het gemeentehuis is in Zeeland gevestigd.
 
Zoals in de meeste dorpen en stadjes in de omgeving is Zeeland ontstaan in de 13e eeuw. Een belangrijke gebeurtenis voor het dorpje 'op Selant' was de totstandkoming van een eigen kapel, naar een initiatief van de Bosschenaar Arnoldt Heym in 1376. De priester die het aan de Heilige Jacobus en Cornelius toegewijde bedehuisje bediende, moest elke dag een mis opdragen.
 
De naam Zeeland komt uit de Frankische tijd van 600-900 na Christus en stamt van het Oudhoogduits 'selilant' of het Latijn 'terra salica', wat 'vrij erfgoed' betekent. Vanuit die tijden is bekend dat er een aantal vrije ontginningsboerderijen, 'salae' genoemd, nabij een herenhoeve stonden. In de loop van de geschiedenis werd de naam van de nederzetting achtereenvolgens geschreven als: 'Zelant', 'Selant', 'Seelandt', en 'Op-Zeeland'.

oventje

Oventje is een buurtschap, gelegen ten zuiden van het dorp Zeeland.
De kern bestaat uit tientallen huizen en boerderijen. Oventje heeft weliswaar een schooltje en kent een zeker verenigingsleven, maar is nooit tot een kerkdorp uitgegroeid. De geschiedenis van de school gaat zelfs terug tot 1828.
 
Op 10 augustus 1925 werd Oventje getroffen door een zware stormramp. Hieraan herinnert een geheel verwrongen en omgevallen elektriciteitspaal in de straat Voor-Oventje, midden in het buurtschap. Een plaquette herinnert aan het bezoek van Koningin Wilhelmina op 18 augustus 1925 dat ze uit medeleven aan de getroffenen bracht. Deze paal werd in 2006 gerestaureerd en op 31 maart van dat jaar opnieuw als gedenkteken ingewijd.
In 1992 werden de overblijfselen van een middeleeuwse steenoven gevonden. Een infopaneel vertelt de bezoeker hier meer over.
Voorts is in Oventje een windmolen te vinden, namelijk de Sint Victor.
 

zeeland op de kaart