het groene woud

Het Groene Woud, dat in 2005 is uitgeroepen tot Nationaal Landschap, bestaat uit een dekzandgebied waar van noord naar zuid de beekdalen van de Dommel, de Beerze, de Reusel en een deel van de Aa doorheen lopen. Tegenwoordig vormen 21 natuurgebieden samen de natuurkern van Het Groene Woud. Ook leven er honderden soorten zoogdieren, vogels, vlinders, kevers, etc. In ieder gebied zijn bijzondere dingen te ontdekken én te ondernemen! Bezoek ook zeker de verrassende dorpskernen in en om het gebied met een rijke cultuurhistorie.